Yeni Balayanlar in Veri Bilimine Giri

Yeni Balayanlar in Veri Bilimine Giri
1499.99 TRY
Buy Now

Yeni nesil uzaktan renme teknikleri ile R* programlama dilini beraber kullanarak veri biliminde uzmanlaacanz kurs setimizin ilk dersine hogeldiniz! Yeni Balayanlar iin Veri Bilimine GiriVeri Bilimi iin “R” ProgramlamaVeri Bilimi iin statistikMakine renimi (Machine Learning)Veri Grselletirme (Data Visualization)Veri Madencilii (Data Mining )Derin renme (Deep Learning)Veri bilimi alannda yksek lisansl veri profesyoneliyle beraber veri bilimine hem rahat hem de ayaklar yere basan bir giri yapacaksnz! Bu ders ile veri bilimine giri yaparken sektre dair bilgiler edinirken, akademik ve teorik alt yapnz da hazrlayacaksnz. Kurstan maksimum verimde faydalanabilmek iin: Videolara ilitirdiimiz kaynaklar mutlaka kontrol edin. R kodlarn. txt file hallerini indirip R-Script’inizde kullann ve ardndan kendiniz yazn Makine renimi bilgileriniz ile sektr kullanmlar arasndaki balar sorun Ders ile alakal olsun olmasn herhangi bir sorunuzda iletiime gemekten ekinmeyin! Data Forest ekibi olarak her zaman destek olmaya hazrzBu kursta: Veri Bilimi Dnyasna Giri Neden Veri Bilimi renmeliyiz? Veri Biliminin Tarihi Veri Bilimi Neden Popular Oldu? Byk veri, Big Data Nedir? Dnyada Ne Kadar Veri retiliyor Veri Bilimi Toolkit R ve R-Studio Programlarn ndirme SQL renme Kayna Anaconda Python Programlarn ndirme Lisans cretli Veri Bilimi Platformlarna rnek Kod Deposu: Github Online Veri Bilimi Platformu Kagglea Giri Distributed (Datk) Hesaplama Yaps Hadoop Google Dataset Search Nedir? R Programlama rneine Giri R ile Veri Kefi rnei R ile Veri n leme ve Grselletirme R ile Makine renimi ve Tahmin AnalitiiMakine renimi Temelleri Bilgi Piramidi Nedir? Veri Bilimi Uygulamalar emas Makine renimi Nedir? Sektrel rnekler Multi disipliner Makine renimi Kullanmlar Lineer Regresyona Giri Lineer Regresyon Parametreleriyle Optimizasyon Snflandrma rnei: Lojistik Regresyon Lojistik Regresyon Temelleriyle Snflandrma Metrikleri Yapay Sinir Alarna Giri Aktivasyon Fonksiyonlar ve Backpropagation Derin renme rnekleri Kmeleme Giri Kmeleme eitlerinde Performans MetrikleriBONUS Karar Aalarna Giri Karar Aalar Parametreleri Rda Karar Aalar Uygulamas Veri Grselletirme: Histogram Rda Histogram Uygulamas Veri Grselletirme: Alluvial Flow-Sankey Diagram Rda Alluvial Flow-Sankey Diagram Uygulamas Veri Grselletirme: Bubble Scatter Grafii Rda Bubble Scatter Grafii Uygulamas Rda Lineer Regresyon Uygulamas Rda Lojistik Regresyon Uygulamas Rda DBSCAN Kmeleme Uygulamas Yapay Sinir Alar - XOR Problem zm*Python derslerimiz iin de bizi takipte kaln!