Xamarin- tworzenie aplikacji cross-platform na iOS i Android

Xamarin- tworzenie aplikacji cross-platform na iOS i Android
184.99 PLN
Buy Now

Chciaby napisajedn aplikacj, ktra bdzie dziaa na rnych platformach mobilnych?Nie chcesz uczy si 3 rnych jzykw programowania, aby tworzy na wszystkie najpopularniejsze systemy?Mamy dla Ciebie rozwizanie. Technologia Xamarinumoliwia programowanie aplikacji mobilnych jednoczenie na trzy najwikszeplatformy mobilne - iOS, Android oraz Windows. Piszesz cay kod wyczniew jednym jzyku - C#.Wszystko, co moesz zrobi przy pomocy jzyka Swift, Objective-C (w iOS) lub Java (w Android) moesz bez problemu zakodowa w Xamarin przy uyciu C#.Aplikacje, ktre napiszesz bd aplikacjami natywnymi, czyli dokadnie takimi, jakgdyby pisa je w Swifcie, Objective-Club Javie. Co zyskasz programujcaplikacje wrodowiskuXamarin: oszczdzasz czas, nie musisz przepisywa kodu w rnych jzykach -wszystkie wersje aplikacji napiszesz w jzyku C#,zaawansowane kompilatory zadbaj o dostosowanie interfejsu aplikacji do domylnych rozwiza, wykorzystywanych przez kad z platform, aplikacje zachowuj wydajno projektw tworzonych w sposb natywny, moesz korzysta ze wszystkich API stworzonych dla systemw iOS i Android, masz dostp do zawsze aktualnych wersji systemw operacyjnych, moesz testowa swoje aplikacje na fizycznych urzdzeniachpodpitych do serwerw Microsoft. Realizujc szkolenie dowiesz si, jak korzysta z technologii Xamarin do tworzenia aplikacji biznesowych na platformy iOS i Android. Poznasz rne rozwizania na wspdzieleniekodu, dowiesz si, ktrejest najbardziej optymalne i pozwoli Ci wykorzysta nawet 95% napisanego wczeniej projektu. Wraz z trenerem stworzysz aplikacje, ktre krok po kroku przeprowadz Ci przez najwaniejsze elementy i funkcje wykorzystywane w standardowych projektach Xamarin. Teraz moesz stworzyjedn aplikacj, ktra bdzie dziaa na rnych platformach mobilnych. Zaoszczdziszczas i pienidze, a take przyspieszy publikacj swojej aplikacji! Podczas szkolenia trener pracuje gwnie pod systemem macOS w rodowisku Xamarin Studio. Wszystkie przykady oraz wiczenia mog by jednak z powodzeniem wykonane pod syste mem Windows w rodowisku Visual Studio.