UiPath Studio ile E-Fatura Kontrol ve Onaylama Sreci

UiPath Studio ile E-Fatura Kontrol ve Onaylama Sreci
249.99 TRY
Buy Now

Bu kurs sizlere gerek hayattan kurgulanm bir sreci batan sonra analiz, tasarm, kodlama ve test admlarn temiz kod prensibine bal kalnarak UiPath Studioda kodlanmasn amalamaktadr. Bu sebeple, temel seviye UiPath bilgisi veya yazlm bilgisi olanlar iinde UiPath Studio ya ilgi duymas gerekmektedir. Kursa Genel Bak: 1- Sreci mteriden dinleyip, analiz kartmak.2-Srecin i aklarn kartp, karlalabilecek istisnaslar kararlatrmak.3-Sreci 4 State ile tasarlayp, srecin methodlarn hazrlamak.4-simlendirme Kurallar: Veri tanmlamalar, method tanmlarnda Pascal Case kullanmaya zen gsterelim. rnek: DatatableSatinAlmaTablosu5- Methodlar Snflandr: Her method bir folderda duracak ekilde uyarlanr. rnek: ExcelOpreasyonlar klasrnde, Excel methodlar.6-If suistimalini Main Statelerde engellemek: Main Statelerde, Sequence larda if yazmamaya zen gstereceiz, methodlarn ierisine if yazp, argmanlar kontrol edeceiz.7- Tek sorumluluk ilkesi: Her method tek i yapmal anlay ile methodlar oluturmaya zen gstereceiz. Birbiri ile uyumlu operasyonlar, bir arada yapmaya alacaz.8- Sreci Configten ynetebilmek: Srete kullanlcak kolon adlar, dosya yollar, sorgular vb. girdileri configte tutuyor olacaz.9- Yorum satrlar: Adndan anlalmas g methodlarn ierisine 2-3 satrlk methodun amacn aklayacaz.10- Annotation Eklemek: nemli grdmz veri tiplerine annotation(aklama) eklenebilir.11-Sreci kodlarken hata ynetimi gz nnde bulundurmak ve hatalar i hatas ve sistemsel hata olarak snflandrmak.12-Srete Database ilemleri olacaktr, select ve Update sorgular bu yzden temel seviye Sql Crud operations bilinmesi gerekir.13-Srecin kodlanmasnn ardnda, detayl bir ekilde tm hata durumlarnn izlenmesi14-Sre testlerinde ortaya kan hatay bulabilmek adna Log aktivitesinin doru yerlerde kullanlmasnn nemi 15-Srecin i birimi tarafndan kontrol iin mail ile bilgilendirilmesi 16-Baarl ve baarsz ilemlerin ayrt edilebilmesi adna i biriminin kontrol edebilecei bir yerde dosyalar tutmak.