""Modals" ile 500 Mix Cmle Kurma Kursu

""Modals" ile 500 Mix Cmle Kurma Kursu
1499.99 TRY
Buy Now

ngilizce Modals Nedir?ngilizce Modals, gramatik olarak yardmc fiil (auxiliary verbs )snfna girer. rnein, can, may, could, may. Bunlar birer yardmc fiildir. Peki ngilizce modallarn Trke karl nedir?Modalslar kafa kartrmamas asndan Trkedeki kipler olarak snrlandrabiliriz. Kipler genel anlamda fiilere gelen, ihtimal, gereklilik ve yeterlilik belirten ifadelerdir. rnein, Ben y-ze-bi-li-rim I can swimTrke cmlede yzebildiimizi belirtmek iin -ebilmek ifadesini kullandk. ngilizcede ise -ebilmek anlamn verebilmek iin can kullandk. zetle, ngilizce modallar yetenek, olaslk ve gereklilik belirtirken kullanlan yardmc fiillerdir. ngilizce Modals Tablosungilizce renme srecini kolaylatrmak iin grsel kaynaklardan destek almak ok nemli. zellikle ngilizcede zorlanlan konulardan olan Modalslar, kuru kuru ezberlemek yerine cmle iinde grmek, telaffuzunu renmek ve pratik yapmak daha verimli olur. Aada ngilizce Modalslarn tablosunu bulabilirsiniz. ngilizcede Perfect Modals Nedirngilizcede Perfect Modalslar, Present Perfect Tense iinde olumu Modallardr. 3 farkl Perfect Modals vardr. Bunlar, Must + have + V3 > (yapm, etmi olmal gl tahmin anlamnda)Must + have + V3 kalbn, gemite yaanm ve ok yksek ihtimal gereklemi olaylardan bahsederken kullanrz. Cant/Couldnt + have + V3 > (yapm, etmi olamaz)Cant/Couldnt + have + V3 kalbn, gemite tahminen gereklememi olaylar anlatrken kullanrz. May/might/could + have + V3 > (yapm, etmi olabilir tahmin anlamnda)May/might/could + have + V3 kalb ise, gemiteki herhangi bir olayn dk olaslkla gerekletiini ifade ederken kullanrz. imdi ngilizce Perfect Modals rnek cmlelerini inceleyelim. ngilizce Perfect Modals Cmle rnekleringilizce Perfect Modals konusuna gz attktan sonra imdi rnekleri ve Trkelerini inceleyelim.I could have had accident last night Dn gece kaza geirebilirdimIf I stay in my normal job, I may have been a millionaire Normal iime devam etseydim imdiye milyoner olmutum belkiI could have won the race if I ran much more fast Daha hzl kosaydm yarmay kazanabilirdimThey must have been at home last night because their lights were on Dn gece evdeydiler (tahmin) nk klar aktYou must have been so tired last night after sport Dn gece spordan sonra ok yorgun olmu olmalsnJack must have cheated in the exam because he got 100 points even his top grade ise 20 Jack snavda kopya ekmitir nk 100 puan ald (en yksek notu 20 olmasna ramen)She couldnt have gone because her pursue is on me O gitmi olamaz nk czdan buradaIt couldnt have rained so much, if it could, you should be wet now ok yamur yamyor sanrsam. Aksi taktirde slanrdnHe may have had nasal operation because he said he cant breath comfortably O burnundan rahat nefes alamyor. Burun ameliyat geirmi olabilirYou cant have eaten all food because it was for five people Tm yemei yemi olamazsn nk yemek 5 kii iindingilizcede Modal Verbs Nedir?Modal verbsler, ngilizcedeki kipler olarak tanmlanabilir. Bu kipler, yukarda da belirttiimiz zere, olaslk, ihtimal ve gereklilik anlamlarnda kullanlr. Modal verbs rnekleri aada verilmitir: Can CouldMay MightWill WouldMustShouldModal Verbsleri pekitirmek iin aadaki ngilizce modals rnek cmlelerini inceleyelimngilizce Modal Verbs ile Cmle rnekleriI can swim like a proffesional Bir profesyonel gibi yzebilirimYou shouldnt smoke too much. It is unhealthy ok fazla sigara imemelisin. Sala zararlYou must be patient until you get what you want stediini alana kadar sabrl olmalsnJane will be six years old next year Jane seneye alt yanda olacakWe will be late to class. Hurry up! Derse ge kalacaz. Acele etYou may have heard this music, but it is very nice Bu mzii daha nceden duymu olabilirsin, fakat ok gzel. Will Alex be there? Alex orada olacak m?I bought her some hot dogs because I thought she might be hungry Ona biraz sosis aldm nk a olabileceini dndmMight I enter in? Girebilir miyim?She said she would visit her sister tomorrow Yarn kz kardeini ziyaret edeceini syledingilizcedeki En ok Kullanlan Modals (Kipler) Nelerdir?En ok kullanlan ngilizce Modalslar u ekilde sralayabiliriz. Can Could, Should, Must, Be able to, Will, Wouldngilizce modals konusunu renirken bu modallara dikkat etmekte fayda var. nk sk sk kullanlrlar ve nadir kelimelerdendir (function verbs).ngilizcede Can Modals KullanmCan fiili, -ebilmek anlamnda kullanlan bir modaldr. Can daha ok yetenek belirtirken kullanlr. Yani bir eylemi yapabiliyorsak can kullanrz. Yzmek, komak, zplamak ve trmanmak gibiAyn zamanda soru sormak iin de kullanabiliriz. Bu tm modallar iin geerlidir. Soru yapmak iin modal baa getirmemiz yeterlidir. Son olarak, olumsuz halinden bahsedelim. Can olumsuz yapabilmek iin not ekini getirmemiz yeterli. Cmle olumsuza dnecektir. Aadaki can rnek cmlelerini inceleyelimngilizcede Can Modal (Kip) ile Cmle rnekleriCan you drive slowly? Yava srebilir misin?My brother can speak three languages Kardeim dil konuabiliyorCan you show what you won? Ne kazandn gsterebilir misin?I did my best to pass the exam but I cant still pass it Snav gemek iin elimden geleni yaptm ama hala yapamyorumI cant swim when it is deep Derin olduunda yzemiyorumWe can alwa