Asp.Net Core + Docker (Sfrdan)

Asp.Net Core + Docker (Sfrdan)
379.99 TRY
Buy Now

Bu kursumda sfrdan balayarak adm adm asp.net core (mvc) projelerimizi nasl dockerize yaplacan reniyor olacaksnz. Kurs 3 Ana balk altndan olumaktadr. Docker teknolojisinin ne olduunu, zelliklerini ve ana bileenlerini reneceksiniz.Net Core projelerini nasl dockerize yaplabileceini reneceksiniz Asp.Net Core projelerini nasl dockerize yaplabileceini reneceksinizBu Kurs aadaki konular iermektedir. Docker Nedir? Dockerfile/ Image /Container nedir? Docker CLI nedir? Docker Registry nedir? Resmi Asp.Net Core image’lar nelerdir? Net Core Console uygulamas adm adm nasl dockerize edilir? Docker CLI Komutlar nelerdir? Asp.Net Core Mvc uygulamasn adm adm nasl dockerize edilir? Docker Volume nedir? Bind Mount nedir? MultiStage build nedir? Container iin environment deikenleri nasl belirlenir? Visual studio IDE’si bize nasl bir docker ortam salamaktadr?