Apache Kafka. saslar v Data Prosesslr n Kafka Streams

Apache Kafka. saslar v Data Prosesslr n Kafka Streams
24.99 USD
Buy Now

Apache Kafka is an open-source distributed event streaming platform used by thousands of companies for high-performance data pipelines, streaming analytics, data integration, and mission-critical applications. Bli, mn mhz Kafkan z rsmi saytnda olduu kimi tqdim etdim. Ancaq Kafkan rsmi dokumentasiyadan drin yrnmk o qdr d asan deyil. Bu sbbdn qrar verdim ki, z tcrblrim sasnda bu kursu hazrlaym. Kurs boyu mxtlif problemlr toxunmuam v teoriya-praktika yanamas il kursu darxdrc etmmim. Bel ki, kurs boyu Consumer Group -un daxiln nec ildiyini, z xsusi partitioner -larmz yaratmaqla daha yksk performansa atma oyrncyik. Hminin, mesajlarn atdrlma semantikalarna yaxndan baxacayq. nki Streamin processing-d n byk problem v eyni anda n vacib amil, mesajlarda duplikatlara yol vermmk v hminin mesajlarn itirilmsinin qarsn almaqdr. mumiyytl kurs 2 hissdn ibartdir. Kafkann saslar v Kafka Streaming. Adtn bu 2 mvzu zlri ayr bir mvzudur. Qrara aldm ki, bu 2 kursu 1 kurs klind siz tqdim edim.2ci hissd Kafka Streams API il tan olacayq. KStream nmuny baxacayq, stateless v statefull operation-larla ilycyik. terminal v intermediate stream funksiyalarn n olduunu yrncyik v State -lrdn istifad edcyik. Hminin KTable -il KStream frqin, n zaman KTable istifad edilmlidi v GlobalKTable -in n olduunu yrncyik. Kursun sonunda, siz artq partitionlardan nec istifad etmk lazm olduunu, byk datalarn ani anda nec filtirlnmyini oyrncksiz. Nmun kimi is Tranzaksiya based strams application -a baxacayq.