Angular 5

Angular 5
349.99 PLN
Buy Now

Obierz kurs na Angular 5Angular 5 jest kolejn odson frameworka AngularJS, ktry odmieni wiat programowania webowego. To pierwsza platforma programistyczna aplikacji typu single-page, ktra zdobya tak du popularno. Dziki wsparciu takich gigantw jak Microsoft i Google, budujcych na nim swoje najwiksze aplikacje, Angular zyska mocn pozycj w duych przedsibiorstwach dlatego te koderzy poruszajcy si swobodnie na tej platformie programistycznej wci s poszukiwani. A opanowa j mona stosunkowo szybko dziki jzykowi TypeScript tworzenie aplikacji w Angularze okazuje si do proste i, co wane, moe sprawia programicie duo frajdy.Z Angularem najczciej do czynienia ma frontendowiec, tworzcy i rozwijajcy interfejsy uytkownika w aplikacjach webowych. Znajomo frameworka przyda si rwnie programicie full-stack, ktry oprcz interfejsu uytkownika implementuje logik biznesow aplikacji. Obaj musz by na bieco z najnowszymi technologiami, obaj powinni stale si doksztaca i podnosi kwalifikacje. A to jest wymagajce, poniewa narzdzia, z ktrymi pracuj, takie jak Angular, rozwijaj si w bardzo szybkim tempie. Na szczcie nie zawsze trzeba doszkala si na wasn rk. W przypadku frameworka Angular mona skorzysta z profesjonalnego kursu, jaki przygotowalimy! Jeste frontendowcem? Programist full-stack? Chcesz si rozwija, zmieni prac albo zrobi wraenie na szefie wprowadzeniem w firmie technologii Angular? Zatem nie czekaj, rezerwuj czas i obierz z nami kurs na platform programistyczn, z ktrej chtnie korzystaj najwiksi w brany! Co Ci czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?W trakcie pracy z niniejszym kursem video: opanujesz wszystkie umiejtnoci potrzebne do stworzenia redniej wielkoci aplikacji SPA;poznasz podstawy jzyka TypeScript;nauczysz si dobrych praktyk programistycznych stosowanych przy tworzeniu aplikacji na bazie platformy Angular;zrozumiesz specyfik pracy z narzdziem Angular CLI;bdziesz obsugiwa edytor Visual Studio Code;dowiesz si, jak szuka przyczyn bdw;zadbasz o dobr architektur aplikacji angularowej. Co wicej. sprawdzisz swoj wiedz, wdraajc gotow aplikacj. Angular 5. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie webowe w oparciu o architektur komponentowkoczy si na poziomie rednio zaawansowanym, co zupenie wystarczy do tworzenia i wdraania aplikacji za pomoc technologii Angular. Szkolenie przygotowano na bazie Angular 5, ale bdzie ono kompatybilne take z kolejnymi, nadchodzcymi ju wersjami tego frameworka. Uwaga! Kurs jest przeznaczony dla programistw posiadajcych przynajmniej podstawow znajomo JavaScriptu, HTML oraz CSS.O Angularze sw parAngular jest otwartym frameworkiem, wspieranym i firmowanym przez Google, aczkolwiek prace nad nim doprowadziy do porozumienia ponad podziaami w tym celu Google poczy siy z Microsoftem! Niesamowite, prawda? Jedn z podstawowych cech Angulara jest wizanie danych. Pozwala ono na automatyczne odwieanie warstwy widoku (HTML-a) na podstawie zmian w modelu danych. Promuje to deklaratywny styl programowania i pozwala unikn czstych bdw programistycznych. Programowanie w Angularze odbywa si rwnie w modelu reaktywnym, w ktrym zdarzenia s reprezentowane w formie obserwowalnych strumieni: twrca w deklaratywny sposb opisuje, jak aplikacja zareaguje na nowe zdarzenia w strumieniu. Tajemnica popularnoci Angulara tkwi w jego przyjaznoci. Ta z kolei wynika z zastosowanego jzyka programowania. TypeScript, z ktrego korzysta si przy tworzeniu aplikacji w Angularze, porzdkuje JavaScript, czyni go intuicyjnym i po raz kolejny pozwala unikn typowych bdw programistycznych. Od opanowania narzdzi do gotowej aplikacjiPoniewa najlepiej i najszybciej uczy si przez praktyk, w trakcie tego omiogodzinnego kursu stworzymy konkretn aplikacj, suc do zarzdzania baz klientw przedsibiorstwa. Piszc j, poznamy wszystkie istotne elementy frameworka Angular. Na pocztek zaznajomimy si z narzdziami: NodeJS, Visual Studio Code, Node Package Manager oraz Angular CLI. Nastpnie skupimy si na podstawach TypeScriptu, takich jak: interfejsy, klasy, zmienne, stae, ptle, enumeracje itp. Wyposaeni w t wiedz, przejdziemy do waciwej pracy omwienia zaoe architektury naszej aplikacji; przy okazji poruszymy zagadnienie wizania danych. Przyjrzymy si dyrektywom strukturalnym (ngIf, ngFor), podziaowi aplikacji na komponenty oraz wydzielaniu logiki z komponentu do usugi. W dalszej kolejnoci nauczymy si komunikowa aplikacj ze zdalnym serwerem. Nim ostatecznie j wdroymy, zapoznamy si jeszcze z filtrami, moduami oraz nawigacj (routing) i zbudujemy formularz w modelu template-driven forms. Na koniec wdraanie. Da nam ono pretekst do omwienia raz jeszcze wszystkich technicznych aspektw dotyczcych aplikacji angularowej. Poznaj naszego ekspertaMiosz Piechocki dowiadczony programista i architekt oprogramowania, tworzeniem softwareu zajmuje si od ponad siedmiu lat. Pracowa gwnie dla firm z brany finansowej, midzy innymi w londyskiej siedzibie duego midzynarodowego banku inwestycyjnego. Tworzy aplikacje zarwno w AngularJS, jak i w Angularze. Jest aktywnym uczestnikiem spoecznoci angularowej, w ramach ktrej wystpuje w roli prelegenta na meetupac