1 - MsSQL Server - Solidne Podstawy

1 - MsSQL Server - Solidne Podstawy
239.99 PLN
Buy Now

W kursie kad nacisk na skupienie si w 100% na nauce, dlatego lekcje to skondensowana wiedza i przydatne grafiki obrazujce rozwizywanie problemw dosownie krok po kroku. Do lekcji doczone s gotowe skrypty SQL zawierajce dokadne komentarze, eby bez problemu zrozumie wszystkie bloki kodu, s take opisane moje spostrzeenia oraz uwagi. Wiedza w kursie jest poukadana, obszerna oraz kompletna dlatego z moimi lekcjami sobie poradzisz. UWAGA! Bardzo wane jest, aby wszystkie lekcje byy robione po kolei. Kolejne lekcje korzystaj z obiektw, ktre kreowane s w lekcjach poprzednich. ZAKRES NAUKI:1. Wstp, rodzaje popularnych systemw baz danych Poznasz najpopularniejsze systemy baz danych.2. Relacyjna baza danych Poznasz jakie s rodzaje (modele) baz danych. Dowiesz si co to s relacyjne bazy danych.3. Rodzaje jzykw: SQL, T-SQL Dowiesz si jakie s rodzaje jzykw programowania baz danych. Zapoznasz si z definicjami jzykw SQL oraz T-SQL.4. Edycje Ms SQL SERVER Dowiesz si jakie s edycje Microsoft SQL Server. Poznasz podstawowe rnice midzy edycjami Microsoft SQL Server .5. Instalacja Ms SQL SERVER Dowiesz si jak wersj SQL Server moesz zainstalowa na Swoim systemie operacyjnym. Poznasz cay proces instalacji SQL Server.6. rodowisko programistyczne SSMS (SQL Server Management Studio) Dowiesz si jak uruchomi rodowisko serwerowe SQL Server. Zapoznasz si z gwnymi obszarami (elementami) interfejsu SSMS.7. Znaczenie skrtw: DDL, DML, DCL, DQL, TCL Poznasz grupy jzyka zapyta SQL. Dowiesz si co oznacza kada z grup, ktre powszechnie wystpuj jako skrty: DDL, DML, DCL, DQL, TCL.8. Typy danych Poznasz wszystkie typy danych obsugiwanych przez SQL Server. Nauczysz si prawidowo uywa podstawowych typw danych. Dowiesz si w jaki sposb mona formatowa oraz rzutowa typy danych.9. Rnice midzy typami VARCHAR, NVARCHAR i CHAR Nauczysz si prawidowo korzysta ze znakowych typw danych. Dowiesz si jakie s rnice midzy znakowymi typami danych. Zrozumiesz kiedy i z ktrego znakowego typu danych naley skorzysta.10. Tworzenie tabel (CREATE) i ich zmiana (ALTER) Poznasz zaoenia dotyczce tworzenia tabel. Nauczysz si tworzy tabele. Dowiesz si w jaki sposb dokonywa zmian struktur istniejcych ju tabel.11. Automatyczna inkrementacja: IDENTITY Poznasz dokadnie automatyczn inkrementacj w SQL Server. Nauczysz si prawidowo wykorzystywa automatyczn inkrementacj w SQL Server.12. Podstawowa skadnia zapyta: SELECT, FROM, TOP, TIES, DISTINCT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY Poznasz podstawow skadni implementowania kwerend (polece, zapyta). Nauczysz si w jaki sposb korzysta z podstawowych opcji dotyczcych pisania zapyta.13. Niby oczywiste: SELECT 1/3 i znaczenie Zrozumiesz e z pozoru oczywiste dziaania mog da nieoczekiwane wyniki. Dowiesz si, e w SQL Server jest wicej ni dwie wartoci logiczne.14. Operatory Poznasz rodzaje operatorw w SQL Server. Nauczysz si korzysta ze wszystkich rodzajw operatorw.15. Klucze gwne i obce Dowiesz si co to s klucze gwne i obce. Zrozumiesz ich bardzo wan istot. Nauczysz si ich prawidowej implementacji.16. Normalizacja baz danych Dowiesz si co to jest i na czym polega normalizacja baz danych. Poznasz zalety i wady stosowania normalizacji. Dowiesz si o postaciach normalnych.17. Indeksy: CLUSTERED INDEX i NON-CLUSTERED INDEX Dowiesz si co to s indeksy. Poznasz zalety i wady indeksw. Poznasz rodzaje indeksw. Nauczysz si ich prawidowej implementacji.18. Tabele tymczasowe (lokalne i globalne) oraz zmienne tabelaryczne Dowiesz si co to s tabele tymczasowe lokalne i globalne. Poznasz waciwoci tych tabel oraz rnice midzy nimi. Dowiesz si co to s zmienne tabelaryczne. Poznasz waciwoci zmiennych tabelarycznych.19. Podstawowe operacje: INSERT, UPDATE, DELETE Poznasz trzy podstawowe operacje na danych. Zapoznasz si z implementacj operacji INSERT, UPDATE i DELETE.20. Rnice midzy DELETE i TRUNCATE Dowiesz si na czym polega DELETE i TRUNCATE. Poznasz znaczce rnice midzy tymi poleceniami.21. Transakcje cz.1: waciwoci ACID Dowiesz si co to s transakcje. Poznasz ACID waciwoci transakcji. Zapoznasz si z rodzajami awarii mogcymi mie wpyw na transakcje.22. Transakcje cz.2: TRAN, TRANSACTION Nauczysz si definiowa transakcje. Dowiesz si o moliwociach koczenia transakcji. Poznasz transakcje zagniedone.23. Wspbieno Dowiesz si na czym polega wspbieno. Nauczysz si jakie wi si problemy z wspbienoci. Poznasz rodzaje blokad zwizanych z wspbienoci. Zapoznasz si z poziomami izolacji. Dowiesz si o sposobie obsugi blokad.24. Operacje na zbiorach: UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT Poznasz jakie s operacje na zbiorach. Nauczysz si jakie s rnice midzy operacjami na zbiorach.25. Typy zcze tabel: JOIN (INNER, OUTER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF, APPLY) Dowiesz si co to s zczenia. Poznasz rodzaje zcze obsugiwanych w SQL Server.